Verzendkosten

Categorie 1
€ 13,95excl. BTW
Gewicht: 0 - 25 kg
Gordelomvang: < 300 cm
Lengte: < 173 cm
Categorie 2
€ 29,95excl. BTW
Gewicht: 25 - 31,5 kg
Gordelomvang: > 300 cm
Lengte: > 173 cm
Categorie 3
€ 36,95excl. BTW
Gewicht: 31,5 - 100 kg
Gordelomvang: > 300 cm
Lengte: > 173 cm
Gewicht
Gordelomvang
Lengte

CATEGORIE 1: 

Binnen categorie 1 vallen pakketten met een gewicht van maximaal 25 kg en met een gordelomvang van maximaal 300 cm. Daarnaast mag de grootste plaatlengte binnen het pakket niet groter zijn dan 173 cm.

Berekening gordelomvang:
(1*lengte in cm = 1*120 cm = 120 cm) + (2*breedte in cm = 2*50 cm = 100 cm) + (2*dikte in cm = 2*0,6 cm = 1,2 cm) + (5*verpakkingszijde = 5*1 cm = 5 cm ) = de gordelomvang in cm = totaal 226,2 cm

CATEGORIE 2 EN 3: 

Bij categorie 2 en 3 zijn er twee berekeningen die worden gemaakt.
Berekening 1: Daadwerkelijk gewicht
Berekening 2: Volumegewicht

Deze twee berekeningen zijn gemaakt, omdat sommige platen een laag gewicht maar een groot volume hebben.

Uitleg volumegewicht:
Het volumegewicht van een zending is berekend op basis van de volume of te wel m³ van het pakket. Het volumegewicht wordt berekend en vervolgens vergeleken met het werkelijke gewicht van de zending. Het hoogste gewicht wordt vervolgens gebruikt voor het berekenen van de kosten van de verzending.

Berekening volumegewicht:
(lengte in m = 1,20 m) * (breedte in m = 0,50 m) * (dikte in m + 0,01 m verpakking = 0,006 m + 0,01 m = 0,016 m) * 300 kg = volumegewicht in kg = 2,88 kg